Ουρητηροστομία

Η ουρητηροστομία ή εκτροπή ούρων είναι ένα χειρουργικά δημιουργημένο άνοιγμα στην κοιλιακή χώρα που επιτρέπει στα ούρα να περάσουν απευθείας έξω από το σώμα.

Περιγραφή

Η ουρητηροστομία ή εκτροπή ούρων είναι ένα χειρουργικά δημιουργημένο άνοιγμα στην κοιλιακή χώρα που επιτρέπει στα ούρα να περάσουν απευθείας έξω από το σώμα. Η ConvaTec έχει αναπτύξει προϊόντα για την καλύτερη διαχείριση μιας ουρητηροστομίας.