Επιστόμια Σπειρομέτρησης

0,37

Χάρτινα επιστόμια ενηλίκων μιας χρήσης για σπιρόμετρα σε ατομική συσκευασία.

Περιγραφή

Χάρτινα επιστόμια ενηλίκων μιας χρήσης για σπιρόμετρα σε ατομική συσκευασία.